Vartotojų ginčai

Remiantis Lietuvos banko patvirtintu „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu“ ir kredito unijoje „Ebitum” patvirtintomis „Klientų skundų nagrinėjimo taisyklėmis“ vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, kylančius iš sutartinių arba susijusių santykių, privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą.

Finansų rinkos dalyvis, gavęs tokį skundą, privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir raštu pateikti vartotojui motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos.

Pirmiausia klientas turėtų kreiptis į aptarnaujantį kredito unijos darbuotoją. Jei darbuotojo atsakymas kliento netenkina, jis turi teisę pateikti kredito unijai raštišką skundą. Skundą pateikti klientas gali šiais būdais: el. paštu: ebitum@lku.lt, paštu arba atvykęs į kredito uniją adresu Tilžės g. 128, LT-77160 Šiauliai, Lietuva.

Tik negavęs atsakymo iš finansų rinkos dalyvio per nustatytą terminą arba gavęs atsakymą, kuris netenkina vartotojo, šis turi teisę kreiptis į Lietuvos banką, kaip į ikiteisminę instituciją ginčams, kylantiems iš finansinių ir (arba) papildomų investicinių paslaugų teikimo, per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo dienos. Vartotojas taip pat turi teisę kreiptis tiesiogiai į teismą – ikiteisminis ginčų nagrinėjimas minėtoje srityje nėra privalomojo pobūdžio reikalavimas.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje.