Kredito linijos

Tai kredito rūšis, kuri suteikia galimybę tam tikram laikotarpiui imti ir grąžinti kreditą ar dalį neviršijant nustatyto limito. Kredito linija skirta apyvartinėms lėšoms, atsiskaitymui su tiekėjais, žaliavoms pirkti, didesniam atsargų kiekiui palaikyti, sezoniniams grynųjų pinigų srautų svyravimams sušvelnianti bei kitokiems panašiems verslo poreikiams tenkinti. Atsižvelgiant į reikalingą sumą, galima panaudoti, visą arba dalį patvirtinto kredito, atsiradus laisvų lėšų grąžinti, o prireikus vėl pasinaudoti.

Pagrindinės sąlygos
 • kredito linijos suma – atsižvelgiant į jūsų paskutinių dviejų metų finansinkus rodiklius;
 • už kredito liniją taikomos tiek fiksuotos, tiek kintamos palūkanos;
 • įsipareigojimo mokestis už nepanaudotą kredito kredito linijos sumą – 1%;
 • maksimalus terminas – 5 metai;
 • užtikrinimo priemonės: Esamų ir būsimų įplaukų į nario sąskaitą įkeitimas, laidavimas, hipoteka;
 • lėšų ėmimo/grąžinimų kiekis ir laikas sutarties galiojimo metu neribojamas;
 • visą kredito linijos laikotarpį privaloma pateikti kiekvieno ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį;
 • ne mažiau kaip 50% apyvartos vykdyti per kredito uniją „Ebitum“;
 • nevykdant nustatytų reikalavimų apyvartai ar pažeidžiant kitas sutarties sąlygas, unija gali padidinti palūkanų normą ar apriboti naudojimąsi kredito linija.

Investicinė paskola. Investicinė paskola verslui skirta finansuoti investicijas į įmonių ilgalaikį turtą – patalpų pirkimas, įrangos atnaujinimas ir pan. 

Produkto esmė:
 1. Maksimali suma: atsižvelgiant į jūsų paskutinių dviejų metų finansinus rodiklius.
 2. Maksimalus paskolos terminas: 10 metų.
 3. Paskolos gavėjai privalo kas ketvirtį teikti finansines ataskaitas kredito unijai.
 4. Delspinigiai: 0,1 % / d.
 5. Kredito užtikrinimas – nekilnojamaisis turtas.

Apyvartinė paskola. Šio kredito lėšomis galite papildyti apyvartinį kapitalą ir plėtoti verslą. Kreditas grąžinamas pagal nustatytą grafiką, todėl jį pasirinkti verta tais atvejais, kai žinote, per kiek laiko, kokiomis sumomis ir lėšomis galite grąžinti pasiskolintą sumą.

Produkto esmė:
 1. Maksimali suma: atsižvelgiant į jūsų paskutinių dviejų metų finansinus rodiklius..
 2. Maksimalus paskolos terminas: 36 mėnesiai.
 3. Paskolos gavėjai privalo kas ketvirtį teikti finansines ataskaitas kredito unijai.
 4. Delspinigiai: 0,1 % / d.
 5. Kredito užtikrinimas – nekilnojamaisis turtas, pinginės lėšos, laidavimas, įvairi techinka.
 6. Palūkanos kintamos arba fiksuotos.