Apie „EBITUM”

Kredito unija „Ebitum” – tai kooperatinė, kredito unijos narių valdoma kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra teikti finansines paslaugas savo unijos nariams kuo palankesnėmis sąlygomis, skatinti verslo kūrimosi perspektyvas bendruomenėse, skatinti žmones taupyti, suteikti konsultacijas kaip atsakingai skolintis ir ateityje nepatirti nenumatytų nuostolių.

Kredito unija veikia pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą. Licenciją kredito unijos veiklai išduoda ir ją prižiūri Lietuvos bankas.

Kredito unija „Ebitum” įkurta 1997 metais. Susivieniję Šiaulių krašto ūkininkai įkūrė smulkią taupymo organizaciją – kredito uniją. Šį veiksmą paskatino ir kredito unijų prigimtis – siekti naudos savo nariams, bendruomenei, kuri iš esmės skiriasi nuo komercinių bankų tikslo, siekiančių pelno akcininkams. Kredito unijos įkūrėjas ir ilgametis vadovas buvo Kazimieras Vaišvilas (1929-2013 m.).

Kredito unija „Ebitum” yra valdoma kredito unijos narių, kurie kartu yra ir kredito unijos savininkai. Unijos kapitalas yra sukauptas bendru visuotiniu unijos narių įnašų pagrindu. Tokia demokratinė finansų kooperatyvų valdymo forma užtikrina disponuojamų lėšų saugumą, jų panaudojimo racionalumą ir skaidrų kredito įstaigos valdymą. Nuo pat įkūrimo unijos pavadinimas išliko nepakitęs, nes didžiausią klientų dalį sudaro įvairaus dydžio ūkininkai. Reiktų pažymėti, kad visos finansinės paslaugos yra teikiamos taip pat fiziniams ir juridiniams asmenims, nesusijusiems su žemės ūkiu. Kredito unija „Ebitum” priklauso Lietuvos Centrinei kredito unijai (LCKU).

Per 24-erius Kredito unijos „”Ebitum” sėkmingos veiklos metus pasiekėmė stabilų finansinį augimą, išplėtėme finansinių paslaugų spektrą, kasmet geriname klientų aptarnavimo kokybę, skaidriai ir sąžiningai vykdome kredito unijos įsipareigojimus.

Aurimas Lankas
Administracijos vadovas
Kredito unija „Ebitum”