Svarbi informacija / naujiena

Dėl mokėjimo kortelių sutrikimų sistemų atnaujinimo darbų metu

LABAI SVARBI INFORMACIJA UNIJOS NARIAMS!!!

Informuojame, kad rugpjūčio 17 d. bus vykdomi IT sistemų atnaujinimo darbai, dėl kurių sutriks kai kurios kredito unijos teikiamos paslaugos.

Sistemų atnaujinimo darbų metu nuo 11.45 val. iki 13.00 val. nebus galimybės atlikti operacijų kredito unijų išduotomis mokėjimo kortelėmis: išgryninti lėšų bankomate, pasitikrinti sąskaitos likučio, atsiskaityti prekybos vietose ar internetinėse parduotuvėse. Mokėjimo kortelės gali būti aptarnaujamos su trumpalaikiais trukdžiais visą dieną, todėl rekomenduojame grynaisiais pinigais pasirūpinti iš anksto.

Taip pat rugpjūčio 17 d. nuo 7.00 val. iki 13.00 val. nebus galimybės atlikti pinigų pervedimo operacijų iš mokėjimo kortelės sąskaitos naudojantis internetine bankininkyste „i-Unija“. Maloniai prašome reikalingas operacijas atlikti prieš arba po informacinių sistemų naujinimo darbų.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Pagarbiai, Kredito unija „Ebitum“

Kredito unijos “EBITUM” visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2020-04-24 priimti nutarimai

Data: 2020 m. kovo mėn. 24 d.

1. SVARSTYTA: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Siūloma ataskaitą įvertinti teigiamai.
NUTARTA:  Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. SVARSTYTA: Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Siūloma ataskaitą įvertinti teigiamai.
NUTARTA:  Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. SVARSTYTA: Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Siūloma ataskitą įvertinti teigiamai.
NUTARTA:  Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą patvirtinti.
NUTARTA:  Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį.


Pelną paskirstyti pagal patektą nutarimo projektą: grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas- 100 739,27 Eur perkeliamas į privalomą rezervą.
NUTARTA: Patvirtinti kredito unijos 2019 metų pelno paskirstymą:
Paskirstytiną pelną 100 739,27 Eur pervesti į privalomą rezervą.
 

5. SVARSTYTA: 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą nutarimo projektą patvirtinti.
NUTARTA:  Patvirtinti 2020 metų kredito unijos pajamų išlaidų sąmatą.

6. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. Metines išmokas (tantjemas) patvirtinti pagal projektą.
NUTARTA: Tantjemas išmokėti 2020 gruodžio mėnesį, pagal projektą.

7. SVARSTYTA: Kredito unijos pavadinimo keitimas. Pakeisti kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ pavadinimą į Kredito unija „Ebitum“.
NUTARTA: Pakeisti kredito unijos „Žemdirbio gerovė pavadinimą į Kredito unija „Ebitum“.

8. SVARSTYTA: Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas. Siūloma patvirtinti naujos redakcijos įstatus.
NUTARTA: Patvirtinti naujos redakcijos įstatus.

9. SVARSTYTA: Dėl narystės Asociacijoje Lietuvos kredito unijos. Siūloma kredito unijai tapti Asociacijos kredito unijos nariu.
NUTARTA: Kredito unijai tapti Asociacijos Lietuvos kredito unijos nariu.

Eilinis visuotinis narių susirinkimas

Gerbiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė” nary,

Data: 2020 m. balandžio 26 d.

Informuojamame, kad 2020 m. balandžio 24 d. 10 val. Kredito unijos patalpose, adresu Tilžės 128, Šiauliai 10.00 val. rengiamas pakartotinis kredito unijos “Žemdirbio gerovė” visuotinis narių susirinkimas pagal 2020 m. balandžio mėn. 16 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
7. Kredito unijos pavadinimo keitimas.
8. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
9. Dėl narystės Asociacijoje Lietuvos kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu: Tilžės g. 128, Šiauliai.Tel. pasiteirauti: (841) 43 49 68.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu, iš anksto. Bendrasis balsavimo biuletenis:

Balsavimo biuletenis
Peržiūrėti dokumentą

Taip pat balsavimo biuletenį galima rasti kredito unijos Facebook paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, nuskenuotus atsiųsti el.paštu: kuzg@lku.lt.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Jurgita Pulkauskienė, Tel. (8-41) 434 968.

Kredito unijos valdyba

Eilinis visuotinis narių susirinkimas

Gerbiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė” nary,

Data: 2020 m. kovo 25 d.

Informuojamame, kad 2020 m. balandžio 16 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Tilžės 128, Šiauliai, rengiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
7. Kredito unijos pavadinimo keitimas.
8. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
9. Dėl narystės Asociacijoje Lietuvos kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu: Tilžės g. 128, Šiauliai.

Neįvykus pirmajam susirinkimui (jei nebus kvorumo), pakartotinis susirinkimas įvyks2020 m. balandžio mėn. 24 d. 10 val., kredito unijos patalpose, esančiose Tilžės g. 128, Šiauliai, pagal tą pačią darbotvarkę.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu, iš anksto.

Taip pat balsavimo biuletenį galima rasti kredito unijos Facebook paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, nuskenuotus atsiųsti el.paštu: kuzg@lku.lt.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Jurgita Pulkauskienė, Tel. (8-41) 434 968.

Kredito unijos valdyba

Rekomenduojame finansinius reikalus tvarkyti nuotoliniu budu

GERB. UNIJOS NARIAI,

REKOMENDUOJAME FINASINIUS REIKALUS TVARKYTI NUOTOLINIU BŪDU!

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo ir Vyriausybės sprendimą paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kredito unija „Žemdirbio gerovė“ ragina visus savo narius vengti nebūtinų socialinių kontaktų ir finansinius reikalus tvarkyti nuotoliniu būdu.
Norime užtikrinti visų mūsų saugumą, todėl rekomenduojame į kredito uniją vykti tik esant būtinybei, o dėl visų rūpimų klausimų ir konsultacijų kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
Kasdienės bankininkystės klausimais (mokėjimai, kortelės, sąskaitos) :
Asta, mob. tel.nr. 8 615 73710, el.p. a.navickaite@lku.lt
Virginija, mob. tel.nr. 8 615 73710, el.p. v.vosiene@lku.lt
Kreditavimo klausimais:
Olga, mob. tel.nr. 8 612 92 183, el.p. o.beniusiene@lku.lt
Zita, mob. tel. nr. 8 615 73 710, el.p. z.meskiene@lku.lt
Bendrasis telefonas 8 41 43 49 68
Administracijos vadovas Aurimas Lankas, tel.nr. 8 676 32 055
Kredito unijos darbo laikas:
Pirmadienis – ketvirtadienis, 8.00 val. – 17.00 val.
Penktadienis, 8.00 val. – 16.00 val.

Primename, kad LKU internetinėje bankininkystėje „i-Unija“ galite pasitikrinti sąskaitos likutį, atlikti mokėjimus, sumokėti komunalines įmokas ir kitus mokesčius, padėti terminuotą ar taupomąjį indėlį. Jei domina kredito pasiūlymas, jį galite gauti pateikę paraišką www.lku.lt.
Atsižvelgdami į susidariusią situaciją ir siekdami, kad mūsų nariai nepatirtų nepatogumų bei išvengtų papildomų vizitų į kredito unijų aptarnavimo vietas, nukėlėme terminą, nuo kurio nebebus galimybės prisijungti prie internetinės bankininkystės „i-Unija“ su slaptažodžių kortele. Apie naują terminą, atsižvelgdami į situaciją Lietuvoje dėl koronaviruso plitimo, informuosime Jus atskiru pranešimu.
Taip pat dėl virusų plitimo ypatybių, rekomenduojame mažinti grynųjų pinigų naudojimą ir esant galimybei atsiskaitymams naudoti mokėjimo korteles, ypač bekontakčių atsiskaitymų būdu.

Primename, kad jei per pastarąsias 14 dienų lankėtės į rizikos grupę įtrauktose šalyse, bendravote su žmogumi, kuriam buvo patvirtinta arba įtarta koronaviruso infekcija, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus privalote 2 savaites praleisti karantine namuose. Tokiu atveju neturėtumėte vykti į kredito uniją, o dėl būtinų paslaugų kreipkitės nuotoliniu būdu (internetu, telefonu ir pan.).
Šiuo sudėtingu laikotarpiu skatiname rūpintis savo bei aplinkinių sveikata, bei dėkojame už Jūsų supratingumą bei kantrybę.

Pagarbiai,
Jūsų kredito unija

Nuo 2020 kovo 2 d. keičiasi Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės bei operacijų limitai

Data: 2019 m. gruodžio 27 d.

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 2 d. keičiasi kredito unijos “Žemdirbio gerovė” Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės (toliau- Taisyklės).

Su naujomis Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklėmis galite susipažinti čia: http://www.ebitum.lt/kita-informacija/e-paslaugu_teikimo_taisykles/. Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. (8 41) 43 49 68 arba el. paštu ebitum@lku.lt

Jei sutinkate su Taisyklių pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą Elektroninių paslaugų teikimo sutartį iki Taisyklių įsigaliojimo dienos.

Taip pat primename, kad nuo 2020-ųjų kovo 2 d. prisijungimui prie e.bankininkystės „i-Unija“ ir operacijų tvirtinimui nebebus naudojamos kodų kortelės.

Nuo 2020-ųjų kovo 2 d. jungtis prie „i-Unija“ bei tvirtinti operacijas joje galėsite nauja priemone – suvesdami vienkartinį saugos kodą, kurį gausite SMS žinute. Vienkartiniu saugos kodu tvirtinamoms operacijoms nustatyti limitai:
Vienos operacijos limitas: 1000.00 Eur – 3000.00 Eur
Bendras dienos operacijų limitas: 1000.00 Eur – 3000.00 Eur

Jungtis prie e.bankininkystės bei tvirtinti operacijas joje galite ir naudodamiesi mobiliuoju e.parašu.

Primename, kad norėdami operacijas tvirtinti vienkartiniu saugos kodu, gautu SMS žinute, privalote nurodyti mobiliojo telefono numerį šio kodo siuntimui. Tai atlikti galite atvykę į kredito uniją ir pateikę nustatytos formos prašymą arba prisijungę prie e.bankininkystės „i-Unija“ su mobiliuoju e.parašu:

  • meniu punkte  „Mano i-Unija“  pasirinkite skiltį „Mano duomenys“
  • duomenų lange pasirinkite „Kontaktai“ ir pažymėkite varnelę langelyje „Naudoti prisijungimui prie i-Unija/operacijų tvirtinimui“ prie to mobiliojo telefono numerio, kuriuo norite gauti vienkartinius kodus.
Informacija indėlininkams dėl indėlių draudimo

Vadovaujantis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos nutarimu, informuojame kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ indėlininkus apie indėlių draudimą.

Su dokumentais „Informacija indėlininkui“ ir „Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai“, galite susipažinti kredito unijoje  arba http://ebitum.lt/apie/taupymas/indeliu-draudimo-salygos/.  Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Keičiasi grynųjų pinigų išmokėjimo įkainiai

Data: 2019 m. birželio mėn. 10 d.

Kredito unijos valdyba nuo 2019-08-12 nusprendė taikyti šiuos mokesčius už grynųjų pinigų išmokėjimus:
– išmokėjimas grynais pinigais: iki 700,00 Eur nemokamai, virš 700,00 Eur – 0,75 proc. nuo sumos;
– paskolos išmokėjimas grynais pinigais: iki 5 000,00 Eur – nemokamai, virš 5 000,00 Eur – 0,25 proc. nuo sumos.
– išmokėjimas grynais pinigais iš kredito linijos: 6 000,00 Eur nemokamai, virš 6 000,00 Eur – 0,4 proc.

Kredio unijos “Žemdirbio gerovė” Visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2019-03-29 priimti nutarimai

Data: 2019 m. kovo mėn. 29 d.

1. SVARSTYTA: Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA:  Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. SVARSTYTA: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA:  Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. SVARSTYTA: Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA:  Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
NUTARTA:  Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
NUTARTA: Patvirtinti kredito unijos 2018 metų pelno paskirstymą:
1) nepaskirstytasis nuostolis finansinių metų pradžioje – 14639,79 Eur;
2) grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas – 86526,70 Eur pelno;
3) atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą – 71958,01 Eur;
4) nepaskirstytasis pelnas – 0 Eur.

5. SVARSTYTA: 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
NUTARTA:  Patvirtinti 2019 metų kredito unijos pajamų išlaidų sąmatą.

6. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. <…>
NUTARTA: Nustatyti metines išmokas (tantjemas) kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ vadovams ir paskolų komiteto nariams.

Šaukiamas kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

Gerbiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė” nary,

Informuojamame, kad 2019 m. kovo 22 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Tilžės 128 Šiauliai, šaukiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu: Tilžės g. 128 Šiaulių mieste.

NEĮVYKUS PIRMAJAM SUSIRINKIMUI (JEI NEBUS KVORUMO), PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS ĮVYKS 2019 M. KOVO 29 D. 10 VAL. KREDITO UNIJOS „ŽEMDIRBIO GEROVĖ“ PATALPOSE, ESANČIOSE TILŽĖS G. 128, ŠIAULIAI, PAGAL TĄ PAČIĄ DARBOTVARKĘ.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Virginija Vosienė, Tel. (8-41) 434 968.

PASTABA: pateikta informacija galioja ir antrajam susirinkimui, todėl apie antrąjį susirinkimą papildomai informuojama nebus.

Kredito unijos valdyba

Planuojami informacinių sistemų profilaktikos darbai

Data: 2018 m. rugpjūčio 31 d. Informuojame, kad rugsėjo 4 d. 21 val. bus atliekamas  informacinių sistemų paslaugų tęstinumo testavimas, kurio metu galimi trumpalaikiai e-bankininkystės „i-Unija“ pasiekiamumo sutrikimai. Planuojama bendra testavimo trukmė- iki 2 valandų. Darbai atliekami siekiant užtikrinti sistemų prieinamumo patikimumą, stabilumą bei saugumą kredito unijų nariams bei nenutrūkstamą IT ir procesų veiklą. Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus.

Susipažinkite, kaip saugomi Jūsų asmens duomenys mūsų duomenų bazėje

Data: 2018 m. gegužės 24 d. Atsižvelgiant į ES duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įsigaliojimą 2018 m. gegužės 25 d., norime informuoti klientus, kaip saugomi jų asmens duomenys, mūsų duomenų bazėje.

Mes gerbiame klientų privatumą ir saugome visus jų asmens duomenis, kuriuos tvarkome laikydamiesi BDAR nuostatų. Klientų asmens duomenys saugomi Lietuvos centrinėje kredito unijoje ir jokios trečiosios šalys negali gauti informacijos apie klientą iš mūsų be aiškaus jo sutikimo.

Kliento vardas ir el. pašto adresas yra saugomi tol kol klientas yra tarp mūsų verslo kontaktų arba sąraše asmenų, užsisakiusių mūsų komunikaciją. Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti, jog mes saugotume jo asmens duomenis, išsiųsdamas mums el. laišką adresu pareigunas@lku.lt arba skambindamas mums numeriu +370 630 01893.

Klientas visada turi teisę naudotis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, pavyzdžiui, prašydamas leisti susipažinti su asmens duomenimis, taisyti ar ištrinti savo asmens duomenis, taip pat teisę apriboti duomenų tvarkymą, tam tikrais atvejais teisę į duomenų perkeliamumą ar teisę būti pamirštam. Susipažinti su išsamiu mūsų privatumo pranešimu, galite šioje nuorodoje.