Mūsų partneriai

Verslo skatinimo fondas „Invega”

2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ LR Vyriausybė įsteigė garantijų instituciją UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Bendrovės veiklos steigėjo ir priežiūros funkcijas buvo pavesta vykdyti LR ūkio ministerijai. Fondo misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu. Pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukuria reikšmingą vertę šalies ekonomikai.
www.invega.lt

Projektas „Pradėk dirbti sau“

Tai įkvepiančios iniciatyvos, sėkmingų verslų istorijos, padedančios įveikti baimes ir leidžiančios iš arčiau susipažinti su pirmaisiais verslo kūrimo žingsniais bei ten laukiančiais iššūkiais, naudingi patarimai, pažintis su patraukliomis verslo skatinimo priemonėmis verslo pradžiai ir plėtrai. Pagrindinis projekto tikslas – padrąsinti ir įkvėpti dirbti sau apie savo verslą dar tik mąstančius bei paskatinti greitesnį augimą jau kuriantiems ir plėtojantiems esamą verslą.
www.pradekdirbtisau.lt

Europos Sąjungos struktūrinė parama

Europos Sąjungos struktūrinė parama nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Jos pamatines vertybes galima išreikšti dviem žodžiais – „solidarumas“ ir „sanglauda“. Solidarumas – kadangi paramos tikslas yra padėti palyginti su ES vidurkiu ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams. Sanglauda – kadangi pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių regionų mažinimas yra naudingas visiems. Šiai politikai skiriama daugiau kaip 1/3 ES biudžeto.
www.esparama.lt

Verslo skatinimo agentūra „Versli Lietuva”

„Versli Lietuva“ – Ūkio ministerijos įsteigta agentūra, skatinanti verslumą, tvarią ir modernią verslo plėtrą, startuolių ekosistemą bei eksportą Lietuvoje. „Versli Lietuva“  – tai „vienas langelis” verslui per visą jo raidos ciklą. Agentūra siekia tapti klientų ir partnerių pripažinta profesionaliausia verslą skatinančia organizacija Lietuvoje, kuri padėda konkurencingiems verslams kurtis ir plėstis Lietuvoje, eksportuoti teikiant mokymų, konsultacijų ir verslo partnerių paieškos paslaugas, naudojant efektyvią organizacijos struktūrą ir partnerių tinklą.
www.verslilietuva.lt

Indėlių ir investicijų draudimas

Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas” užtikrina indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų nemokumo atveju ir taip prisidėda prie finansų rinkos Lietuvoje stabilumo palaikymo ir visuomenės pasitikėjimo finansų įmonėmis didinimo. „Indėlių ir investicijų draudimas” didina draudimo išmokų mokėjimo efektyvumą ir draudimo sistemos patikimumą, siekia administruojamų draudiminių įvykių priežiūros efektyvumo. Šiuo metu Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema yra suderinta su ES teise ir atitinka pagr. ES šalių indėlių draudimo sistemos principus.

www.iidraudimas.lt

Lietuvos bankas

Lietuvos bankas yra valstybinė įmonė, kuri prižiūri ir kontroliuoja finansų rinką Lietuvoje. Lietuvos bankas yra Eurosistemos dalis, kartu su Europos Centriniu Banku ir kitų euro zonos šalių centriniais bankais priima sprendimus dėl euro zonos pinigų politikos ir dalyvauja ją įgyvendinant. Esminės institucijos vertybės grindžiamos organizacijos tarnautojų darbu, kuris ne tik padeda kurti naudą visuomenei, bet taip pat prisideda didinant Lietuvos žmonių pasitikėjimą valstybės centriniu banku ir visa šalies finansų sistema.

www.lb.lt

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Šiaulių PPAR)

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Šiaulių PPAR) yra verslo struktūra regione, turinti didžiausią realiai veikiančių narių skaičių. Daugiau nei 30 metų burianti jauną ir brandų verslą aktyviai bendrystei, atstovauja ir gina verslo interesus regione ir Lietuvoje. Pasitelkiant šiuolaikines vadybos, technologijų ir žmogiškąsias kompetencijas yra viena pažangiausių, stipriausių, lyderiaujančių verslo bendruomenių Šiaurės Lietuvos regione.

Atstovaudami narius, padeda regiono ūkio subjektams plėsti tarptautinius ekonominius ryšius su užsienio partneriais, didina prekių eksportą ir lietuviškų prekių patekimą į užsienio rinkas, pritraukia tiesiogines užsienio investicijas. Didelį dėmesį skiria palankios verslui aplinkos kūrimui regione, verslumo skatinimui ir socialinio dialogo stiprinimui.

Svarbiausios veiklos kryptys:

  • Atstovavimas teisėtiems Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių interesams
  • Eksporto skatinimas ir jo apimčių didinimas
  • Įmonių konkurencingumo didinimas
  • Verslumo skatinimas

https://rumai.lt/