Dažni klausimai (D.U.K.)

Kas yra pajus ir kodėl būtina jį įsigyti?

Unija yra kooperatinė finansų įstaiga – visi nariai kartu yra ir unijos savininkai. Pajus paverčia jus kredito unijos dalininku ir bendrasavininkiu. Iš pajų sudaromas kredito unijos kapitalas. Unija yra bendra narių nuosavybė, todėl jos tikslai visada orientuoti į vertės kūrimą nariams ir bendruomenei. Įnašas už pajų grąžinamas išstojant iš unijos.

30,00 Eurų, kuriuos reikia įmokėti stojimo į uniją metu, yra Lietuvos Respublikos įstatymais numatytas nario įnašas. Jis negali būti mažesnis nei 30,00 Eur. Pajus – tai jūsų dalis kredito unijos kapitale, išsipirkę pajų jūs tampate vienu iš unijos valdytojų, todėl būdamas nariu jūs esate ne tik klientas, bet ir kredito unijos savininkas. Pajus leidžia naudotis kredito unijos paslaugomis, balsuoti visuotiniame narių susirinkime.

Kodėl galima tapti tik tam tikros kredito unijos nariu?

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti tik jos arba kaimyninėje apskrityje gyvenantis, registruotas, studijuojantis ar dirbantis asmuo. Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas jums ir jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kodėl verta tapti LKU kredito unijos nariu?