Terminų žodynas

Kas yra EURIBOR?

Tai vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos (angl. Euro Interbank Offered Rate), kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams. Palūkanas nustato ir skaičiuoja Europos Bankų Asociacija. EURIBOR yra populiariausias Lietuvoje imant būsto paskolą. Ši palūkanų norma yra siūloma beveik visuose Lietuvos bankuose. EURIBOR nustatomas kiekvieną darbo dieną 11 val. ryte Centrinės Europos laiku. Imant būsto paskolą, bankai siūlo rinktis tarp 3 mėnesių ir 6 mėnesių EURIBOR palūkanų. 3 mėnesių palūkanos yra dvigubai mažesnės negu 6 mėnesių, taigi tai yra palankesnis laikotarpis, bet rizikingesnis. Renkantis Jums reikia nuspręsti pačiam ar prisiimate riziką dėl palūkanų svyravimų, kurie yra įtakojami geopolitinių, ekonominių ar kitų veiksnių.

Plačiau apie tai skaitykite čia.

Kas yra UNIBOR12

UNIBOR12 – tai kintama paskolų palūkanų normos dalis, kuri parodo vidutinius LCKU sistemai priklausančių unijų išteklių kaštus. Indeksas apskaičiuojamas kaip vidutinė svertinė metinė palūkanų norma, už kurią kredito unijos iš savo narių pritraukia 1 metų trukmės (360-367 dienos imtinai) terminuotuosius indėlius. Pašalinant duomenų ekstremumus iš skaičiavimų, eliminuojama 15 proc. indėlių turinčių didžiausią palūkanų normą ir 15 proc. indėlių turinčių mažiausią palūkanų normą, t. y. skaičiavimams naudojami terminuotieji indėliai, kurių palūkanų norma yra tarp 15 ir 85 procentinių visų terminuotųjų indėlių. Šis indeksas yra alternatyva kitų kredito įstaigų taikomam EURIBOR indeksui.

Indeksas nustatomas ir skelbiamas iki einamojo mėnesio 20 d. internetiniame tinklalapyje www.lku.lt, kredito unijų individualiuose internetiniuose tinklalapiuose. LKU grupės 51 kredito unijos gali naudoti tiek šį (UNIBOR12), tiek kitus, individualius indeksus kreditavimo paslaugoms teikti.

Kas yra hipoteka arba įkeitimas

Hipoteka arba įkeitimas pagal kreditoriaus reikalavimą – tai kreditoriaus reikalavimai, kurių įvykdymas užtikrintas pagal hipotekos (įkeitimo) sandorį ar priverstinės hipotekos (įkeitimo) pagrindu ir kurių įmonei neįvykdžius įmonės kreditorius turi teisę įstatymo nustatyta tvarka reikalauti įkeistą turtą parduoti ir iš gautų lėšų pirmiausia tenkinti jo reikalavimus.

Kas yra pajus

Pajus – Centrinės kredito unijos nario įsigytas pajus, suteikiantis teisę Centrinės kredito unijos narių visuotinio susirinkimo metu turėti vieno balso teisę sprendžiant Centrinės kredito unijos narių visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir suteikiantis teisę gauti dividendus.