Lėšų pervedimai

Kliento nurodymu atliekame pinigų pervedimus į visas ES ir kitas šalis. Viršijant nustatytus limitus unija pasilieka teisę reikaluti lėšų kilmės pagrindimo ar apskritai sustabdyti pavedimą.